Projekt Stopmeningokok.sk

Tlačová správa, Bratislava 27. 9. 2012

Od 27. septembra 2012 je v prevádzke nová webová stránka www.stopmeningokok.sk a zároveň sa spúšťa aj osvetová kampaň varujúca pred nebezpečnými ochoreniami spôsobenými meningokokovou baktériou. Okrem webovej stránky budú súčasťou kampane aj informačné materiály v ambulanciách detských lekárov a ďalšie podporné materiály, ktoré majú upozorniť na možné hrozby.

Projekt pripravila Slovenská spoločnosť infektológov pri SLS v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

Pri meningokokoch rozhodujú hodiny

Meningokok (baktéria Neisseria meningitidis) patrí medzi výlučne ľudské baktérie, ktoré môžu spôsobiť veľmi vážne ochorenia – najmä meningokokový zápal mozgových blán a meningokokovú sepsu (otravu krvi). Jej prítomnosť v podobe invazívneho ochorenia predstavuje pre lekárov vždy stav najvyššej pohotovosti a núdzový prípad. O tom, či vôbec pacient prežije, a ak prežije, v akom stave, rozhodujú často minúty. Je to pravdepodobne najrýchlejšie infekčné ochorenie.

Skutočné príbehy

Päťročný chlapec podľahol meningokokovej sepse. Pätnásťročnú Majku z Nitry zabil zápal mozgových blán. Toto nie sú vymyslené príbehy, ale len niekoľko skutočných prípadov, ktoré sa udiali na Slovensku v ostatných rokoch a informovali o nich slovenské médiá. O prípade 5-ročného chlapca z Nálepkova informoval Košický korzár v júni roku 2006. Dieťa prijali na oddelení nemocnice v Gelnici, odkiaľ ho vo vážnom stave previezli na Oddelenie intenzívnej medicíny do Košíc. Napriek intenzívnej snahe lekárov chlapec upadol do bezvedomia a postupne mu vypovedali službu jednotlivé orgány. Podobných detských prípadov sa stáva ročne niekoľko. Príbeh 15-ročnej Majky je z Nitry, informoval o ňom Nový čas. Deviatačka večer navštívila pohotovosť, rána sa už nedožila. Podobných smutných prípadov je každý rok niekoľko.

Na ilustráciu toho, ako rýchlo meningokok postupuje, môže slúžiť prípad z apríla tohto roka, ktorý sa skončil smutne: „Na jar roku 2012 sme prijali krátko po deviatej večer 13-mesačné dieťa,“ hovorí prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. „Dieťa podvečer vracalo, malo veľmi vysokú horúčku a matka si všimla nezvyčajné vyrážky na končatinách. Do nemocnice prišlo apatické, nereagovalo na podnety, s početnými petéchiami po tele. Diagnóza znela – podozrenie na meningokokovú sepsu. O 21.30 h. sme začali liečbu nasadením silných liekov. Dieťa bolo stále spavé, aj keď reagovalo na podnety otvorením očí. Okolo polnoci klesla jeho telesná teplota na 36,8 stupňa, dieťa sa prebralo, bolo nepokojné. Na prípade pracoval celý tím lekárov. O 3.30 h. sa stav začal prudko meniť, pulz vysoko vyskočil a na tele sa začali vytvárať ďalšie petéchie, ktoré splývali. Pacient mal výrazne podchladené končatiny. Začali sa prejavovať výrazné problémy s dýchaním,  poruchy srdečnej činnosti, kŕče a nakoniec zástava srdca. Dôvodom smrti bola otrava krvi s poruchou vedomia s krvácavými prejavmi a Waterhouse-Friederichsenovým syndrómom.“ 

Čo sú meningokoky

Meningokok (Neisseria meningitidis) je baktériou tvaru kávového zrna. Je citlivý na slnečné svetlo, dezinfekčné prostriedky aj vysychanie, na vzduchu rýchle hynie, avšak dobre znáša nízke teploty. Nákaza sa šíri vzduchom (kvapôčková infekcia). Časť populácie (v literatúre sa uvádza až 1 – 15%) môže byť bacilonosičmi, pričom meningokok sa u nich nemusí vôbec prejaviť a môže sa v prostredí nosohltanu vyskytovať až 16 mesiacov. Títo bacilonosiči však môžu nakaziť citlivých jedincov, ktorí protilátky nemajú, a vyvolať u nich chorobu.

Meningokoky existujú vo viacerých skupinách, ktoré sa označujú písmenami. Typické meningokokové epidémie vyvolávajú najmä séroskupiny A a C, typ W135 je známy najmä v oblasti Arabského polostrova. Na základe odporúčaní WHO sa   napríklad vyžaduje, aby sa cestujúci a pútnici do Mekky dali  proti tomuto typu zaočkovať.

 

Čo spôsobuje meningokok

Meningokok  spôsobuje tri veľmi závažné invazívne ochorenia:
- meningokokový zápal mozgových blán (meningitídu),
- meningokokovú sepsa (otravu krvi) a
- tzv. Waterhouse-Friederichsenov syndróm (masívne krvácanie do nadobličiek a ďalších orgánov tela, vrátane kože).

Niekedy tieto ochorenia prebehnú súčasne, často s fatálnym koncom. Najčastejšie sú postihnuté deti vo veku 1 – 4 rokov a adolescenti, takže sa predpokladá, že na vine je najmä nedostatočne zrelý imunitný systém a záťaž organizmu pri dospievaní, ktorá sa spojí s únavou, vyčerpanosťou. Svoju úlohu tu zohráva aj fakt, že ide o tzv. komunitnú chorobu, teda ochorenie, ktoré sa vyskytuje v úzko prepojených kolektívoch a v miestach, kde sa združí na dlhší čas viac ľudí.

Hnisavý zápal mozgových blán (meningokoková meningitída) predstavuje jedno z najzávažnejších ochorení, ktoré môže viesť k celoživotným následkom i smrti. Pôvodcom nemusí byť len meningokok, ale aj pneumokoky, hemofily a ďalšie baktérie. Príčinou ochorenia je fakt, že meningokok prenikol do mozgovej blany, teda obalu mozgu, kde spôsobuje rozsiahly hnisavý zápal. Meningitída má náhly začiatok, prejavuje sa prudkými bolesťami hlavy, vysokými horúčkami, vracaním, kŕčmi až bezvedomím. Typickým príznakom akéhokoľvek zápalu mozgových blán je stuhnutie šije a nepohyblivosť hlavy. U najmenších detí, ktoré nemajú ešte zrastenú fontanelu, je výrazným prejavom jej vyklenutie. Meningitída sa môže, ale nemusí spojiť aj s meningokokovou sepsou (otravou krvi).

Pri dostatočne rýchlom zásahu lekárov, udržiavaní vitálnych funkcií a včasnom podávaní antibiotík sa pacient v priebehu piatich až ôsmich dní z choroby zotaví, bolesti a kŕče ustúpia. Niekedy však meningitída prerastie do ďalších komplikácií spojených už so sepsou.

Ešte závažnejším ochorením je meningokoková sepsa, pri ktorej je úmrtnosť až 25%. Sepsa je vlastne extrémne silná reakcia organizmu na baktériovú infekciu krvi. Nástup choroby je rýchly a prudký, s vysokými horúčkami, bolesťami, kŕčmi, bezvedomím. Keďže pri sepse dochádza k poruchám zrážanlivosti krvi, pod kožou sa začnú objavovať krvné podliatiny (petéchie) a sú azda posledným varovným signálom pred celkovým zlyhaním organizmu. Často sa pripája Waterhouse-Friederichsenov syndróm, čo je krvácanie do nadobličiek a krvácanie do ďalších orgánov tela, ktoré postupne vypovedajú službu. Chorému opuchne tvár, najmä pery, objavia sa hnisavé ložiská. Často sa na končatinách vytvoria krvavé gangrény a je nevyhnutné končatiny amputovať. Organizmus prežíva šokový stav, dochádza k postupnému vypovedaniu služieb jednotlivých orgánov.

Meningokok postupuje veľmi rýchlo, prakticky do 24 – 48 hodín od prvých príznakov dochádza ku kolapsu organizmu. Aj v prípade intenzívnej lekárskej starostlivosti nie je vždy isté, či pacient prežije. Avšak v prípade pozitívnej vyhliadky po 3 – 4 dňoch začínajú príznaky ustupovať, aj keď komplikácie (nutnosť amputovať končatinu a pod.) bohužiaľ zostávajú.

Aj na Slovensku?

Aj pri súčasnom stave poznania sa meningokoková meningitída považuje za agresívne a život ohrozujúce ochorenie, pri ktorom dochádza aj k úmrtiam až v 9% prípadov. Najviac ohrozenou skupinou sú malé deti od 1 do 4 rokov a mladiství. V ostatných rokoch sa výskyt ochorení spôsobených meningokokom pohybuje síce na úrovni chorobnosti menej ako 1 na 100 tisíc obyvateľov, napríklad v roku 2010 to bolo 40 prípadov a v roku 2011 podľa Úradu verejného zdravotníctva SR 26 prípadov, ale každý rok sa vyskytujú prípady úmrtia na tieto neuroinfekcie. V roku 2010 to boli 4 úmrtia, v uplynulom roku až 11 prípadov úmrtí. Podľa aktuálnych informácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave ku koncu augusta 2012 sa na celom Slovensku vyskytlo 28 prípadov, z toho 4 smrteľné. Viac prípadov sa pritom sezónne objavuje v chladnejších mesiacoch, takže nárast počtu infekcií sa dá očakávať v posledných dvoch mesiacoch roka.

Liečba či prevencia?

Baktériová meningitída je v prvom rade ochorenie malých detí a mládeže. Priebeh ochorenia je tak vážny, že liečba musí byť nasadená okamžite na jednotke intenzívnej starostlivosti. Liečba podlieha špeciálnemu režimu pod silnými dávkami antibiotík a kontrole životne dôležitých funkcií organizmu. Po zistení pôvodcu meningitídy liečba pokračuje špecifickými liekmi.

Očkovanie proti meningokokom patrí medzi dlhoročné priority výskumných vedeckých tímov. Prvé pokusy siahajú až do roku 1908, avšak prvá vakcína bola uvedená na trh v roku 1969. Na svete existuje viacero vakcín, niektoré sa používajú aj u nás, najmä v akútne zhoršenej epidemiologickej situácii, teda očkujú sa ľudia v okolí chorého jedinca. Ochranné protilátky vzniknuté na základe takéhoto očkovania v priebehu mesiacov až niekoľkých rokov opäť zanikajú.

V súčasnom období však aj na slovenský trh prichádza nová vakcína, ktorá bude chrániť proti invazívnym meningokokovým kmeňom A, C, W, Y jednou dávkou, pričom očkovanie je možné už od jedného roka, teda aj vo vekovej skupine najohrozenejších detí. Vakcína je určená deťom, dospievajúcim aj dospelým.

Projekt Stopmeningokok.sk finančne podporila spoločnosť GSK Slovakia.