Zdieľajte, aby vaše deti nezdieľali meningokoka

Na Slovensku je ročne zaznamenaných 25 – 55 prípadov invazívnych meningokokových ochorení s úmrtnosťou 10 – 15 %. Slovenská pediatrická spoločnosť spúšťa osvetovú kampaň zameranú na informovanie verejnosti o rizikách spojených s meningokokmi u adolescentov a mladých dospelých.

Miera nosičstva meningokoka je vekovo špecifická. Až 25 % ľudí vo veku 15 – 19 rokov má baktériu meningokoka ako súčasť svojej prirodzenej mikroflóry. V súvislosti s ich sociálnym správaním sa toto číslo môže zvýšiť až na 70 %, sú preto rizikovou skupinou, u ktorej je pravdepodobnosť nákazy a úmrtia v súvislosti s invazívnymi meningokokovými ochoreniami vyššia.

Pre adolescentov a mladých dospelých sú charakteristické tieto rizikové faktory:

- preceňovanie schopností
- športové výkony
- vývinové zmeny, dospievanie
- túžba skúšať nové veci a zaujať v kolektíve
- blízky fyzický kontakt, spoločné jedlo a pitie, časté bozkávanie a striedanie partnerov
- ponocovanie, užívanie návykových látok a s tým spojené fyzické a psychické vyčerpanie, absencia spánku

Tieto faktory podľa odborníkov zvyšujú riziko nákazy meningokokom, ktorý môže vyvolať smrteľné invazívne ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia preto vyzýva k aktívnej prevencii očkovaním.