Prenos ochorenia

Invazívne meningokokové ochorenia (IMO) spôsobené meningokokom sa môžu prenášať úzkym kontaktom s respiračným sekrétom alebo slinami. Nakaziť sa dá pri kýchaní, bozkávaní, spoločnom použití pohára alebo jedla. Ohrozenými sú okrem najmenších detí (do 4 rokov) najmä ľudia žijúci v komunitách, cestovatelia, adolescenti a mladí dospelí.

Pri nakazení meningokokom dochádza ku kolonizácii nosohltanu. Patogén sa šíri sliznicou a môže vyvolať zápal, väčšinou sa prejaví ako bežné respiračné ochorenie. Najčastejšie ide o neinvazívne kmene, preto ich väčšina ľudí prekoná bezpríznakovo. V špecifických prípadoch, najmä u rizikových skupín, môže vyvolať invazívne ochorenie, ktoré má často smrteľné následky.

Rizikové faktory pre vznik invazívnych meningokokových ochorení (IMO):

- nízka hladina protilátok (u dojčiat a malých detí)
- vek (malé deti, adolescenti, seniori)
- predisponujúce faktory (HIV a iné imunitné deficiencie, srdcové zlyhanie, diabetes,  pacienti po transplantácii)
- infekcie horných dýchacích ciest
- klimatické podmienky
- aktívne a pasívne fajčenie
- kontakt v domácnosti s človekom s meningokokovým ochorením

Prenos je častejší u fajčiarov, osôb s vírusovou infekciou, častých návštevníkov klubov, barov a reštaurácií, cestovateľov, osôb žijúcich v spoločných domovoch (internátoch, kasárňach, väzení).