Prevencia

Medzi základné preventívne opatrenia patrí očkovanie, pričom v SR sú dostupné vakcíny, ktoré dokážu zabrániť vzniku ochorení vyvolaných sérotypmi A, B, C, Y a  W135.

Na Slovensku sú v súčasnosti registrované:

- najnovšia vakcína proti séroskupine B, určená pre deti a adolescentov od 10 rokov
(EMA schválila v máji 2017)
- dve vakcíny proti ACWY
- vakcína proti séroskupine C
- vakcína proti séroskupine B pre najmenšie deti od 2 mesiacov

O výbere najvhodnejšej vakcíny je najlepšie poradiť sa priamo v ambulancii všeobecného lekára v prípade dospelých alebo pediatra v prípade detí. Vakcíny zatiaľ nie sú na Slovensku zaradené do plošného očkovania ani hradené zdravotnými poisťovňami.

V niektorých krajinách je očkovanie proti meningokokom súčasťou národných očkovacích plánov, hradí sa zo zdravotného poistenia pre malé deti a práve pre veľmi ohrozenú skupinu dospievajúcich (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko, a Česká republika).