Prvá pomoc

V prípade ohrozenia volajte
Zdravotnú záchrannú službu 155, prípadne Tiesňovú linku 112.