Príbehy z ambulancie

 

Meningitída môže postihnúť aj sluch pacienta

„V decembri 2015 bolo na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny DFN v Košiciach preložené 9 mesačné dievčatko z okresnej nemocnice, kde bolo prijaté pre vysoké teploty, s veľmi zrýchleným pulzom a namáhavým a zrýchleným dýchaním. U dievčatka sa začali na koži postupne objavovať červenofialové fleky a rozvíjala sa porucha vedomia. Aj keď bola ihneď nasadená terapia vysokými dávkami antibiotík, stav sa nezlepšoval. Počas hospitalizácie na klinike bola pacientke diagnostikovaná meningokoková meningitída so sepsou. Podarilo sa zastaviť progresiu ochorenia a dieťa zachrániť, avšak v ďalšom priebehu bolo potrebné na viacerých pracoviskách DFN dlhodobé liečenie kožných lézií, ktoré vznikli po krvácaní do kože s následnými nekrózami (vrátane chirurgickej leičby). Zároveň meningitída postihla aj sluch a u dieťatka pretrváva pravostranná nedoslýchavosť. Aj pri adekvátnej a rýchle podanej terapii, kedy sa podarí zachrániť život postihnutého dieťaťa, sa často vyvinú dlhodobé následky.“
 
 

Nevyspytateľná baktéria

V marci 2015 bolo na detské oddelenie NsP prijaté takmer 5 mesačné dievčatko s febrilitami, s miernou opozíciou šije, so zistenými vysokými zápalovými parametrami a známkami chudokrvnosti. Do niekoľko hodín po prijatí sa u dievčatka objavili na koži končatín a bruška červenofialové zakrvácania. Na základe laboratórnych výsledkov a klinického obrazu bola predpokladaná meningoková meningitída, nasadená bola terapia a dievčatko bolo z dôvodu poruchy vedomia preložené do DFN v Košiciach. Tu sa pokračovalo v intenzívnej a komplexnej terapii, vrátane opakovaných podávaní krvných derivátov, vysokých dávok vnútrožilových antibiotík, analgetík a antiedémovej liečby, čím sa podarilo dievčatko zachrániť. V mozgomiechovom moku bola potvrdená baktéria Neisseria meningitidis. Prekonaná bola aj rozvíjajúca sa respiračná infekcia a obojstranný hnisavý zápal stredného ucha. Pri prepustení dievčatka po vyše 3 týždňovej hospitalizácii bol badateľný aj mierny neurologický nález s obojstrannou poruchou sluchu. Aj tento prípad poukazuje na to, že aj keď je diagnostika meningokokovej meningitídy s rozvíjajúcou sa sepsou správna a rýchla, priebeh tohto ochorenia je často nevyspytateľný.

Kuchta 555933 257x300 Príbehy z ambulancieDoc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. a kolektív lekárov
Detská fakultná nemocnica Košice

 
 
 
 

Nebezpečný meningokok

„V Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave sme v januári 2016 predpoludním prijali 5 ročné dieťa s diagnózou meningokoková sepsa. Pri príjme bolo dieťa pri vedomí, adekvátne reagovalo na podnety, ale na koži už malo početné petéchie až sufúzie (podliatiny), s rozvojom septického šoku. Okamžite sme začali s komplexnou liečbou, ktorá pomohla stabilizovať klinický stav pacienta. Na tretí deň bola u dieťaťa potvrdená nákaza baktériou Neisseria meningitidis typu C. Petéchie pokrývali polovicu tela dieťaťa a muselo byť ošetrené v spolupráci s popáleninovým centrom v UNB Ružinov a kožným lekárom. Postupne dochádzalo k nekróze článkov prstov horných končatín a následne aj plôch na oboch dolných končatinách, s nutnosťou transplantácie. Dieťa je stále hospitalizované, je výrazne chudokrvné, ale jeho stav je momentálne stabilizovaný.“

riedl 208x300 Príbehy z ambulancie

MUDr. Rudolf Riedel, PhD.
prednosta Detskej kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU DFNsP v Bratislave

 
 
 

Rýchla smrť

„V apríli roku 2012 sme prijali krátko po deviatej večer v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici 13-mesačné dieťa. Dieťa podvečer vracalo, malo veľmi vysokú horúčku a matka si všimla nezvyčajné vyrážky na končatinách. Do nemocnice prišlo apatické, nereagovalo na podnety, s početnými petéchiami po tele. Diagnóza znela – podozrenie na meningokokovú sepsu. O 21.30 h. sme začali liečbu nasadením silných liekov. Dieťa bolo stále spavé, aj keď reagovalo na podnety otvorením očí. Okolo polnoci klesla jeho telesná teplota na 36,8 stupňa, dieťa sa prebralo, bolo nepokojné. Na prípade pracoval celý tím a rozhodli sme, že budeme sledovať vitálne funkcie. O 3.30 h. sa stav začal prudko meniť, pulz vysoko vyskočil a na tele sa začali vytvárať ďalšie petéchie, ktoré splývali. Pacient mal výrazne podchladené končatiny. Začali sa prejavovať výrazné problémy s dýchaním,  poruchy srdečnej činnosti, kŕče a nakoniec zástava srdca. Dôvodom smrti bola otrava krvi s poruchou vedomia s krvácavými prejavmi a Waterhouse-Friederichsenovým syndrómom.“

kralinsky Príbehy z ambulancie

Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
prednosta II. Detskej kliniky SZU DFNsP v Banskej Bystrici

 
 
 
 

Ani pri najlepšej starostlivosti nemusia lekári vyhrať

„O päťročnom chlapcovi s podozrením na diagnózu meningokoková meningitída nás informovali kolegovia z Gelnice, ktorí sa na nás obrátili s prosbou o pomoc. Dieťa prijali na oddelení nemocnice v Gelnici s vysokou horúčkou, dezorientovanosťou a apatiou. Keďže dieťaťu sa na tele začali objavovať petéchie, lekári okamžite začali s intenzívnou starostlivosťou a obrátili sa na naše špecializované pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v Košiciach. Rozhodli sme sa chlapca okamžite transportovať do Košíc, kde dostal komplexnú medikamentóznu liečbu a protišokovú terapiu. Napriek našej intenzívnej snahe chlapec upadol do bezvedomia a postupne mu vypovedali službu jednotlivé orgány. Chlapec, bohužiaľ, stretnutie s meningokokom neprežil.“

 
 

Nestačí len zachrániť život

Závažnosť meningokokových infekcií môžem dokumentovať na prípade dvojmesačného dojčaťa na našom oddelení. Po prvých hodinách s vysokou horúčkou bolo dieťa v noci prijaté na detské oddelenie v spádovej nemocnici. Keďže došlo k rýchlemu rozvoju početných petechií, lekári vyslovili podozrenie na inváznu meningokokovú infekciu a dieťa po 8 hodinách od prijatia preložili letecky k nám. V tom čase mu začalo zlyhávať dýchanie a cirkulácia krvi. Celé telo sa postupne pokrývalo rozsiahlymi splývavými fialovými škvrnami. Stav bol mimoriadne vážny, pre zabezpečenie dýchacích ciest bolo potrebné vytvoriť otvor do priedušnice. V prvom týždni mu zlyhávali všetky orgány. Došlo k odumretiu kože a podkožia v miestach výsevu. Našťastie, podarilo sa stabilizovať základné funkcie a postupne v spolupráci s lekármi Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie NsP Košice-Šaca sme začali so záchranou kože. Na 54. deň hospitalizácie po odoznení infekcie a niekoľkých operáciách kože, bolo dieťa preložené späť do spádovej nemocnice. Keďže však dieťa malo ešte stále problémy s dýchaním, museli sme ponechať otvor v priedušnici aj v čase prekladu. Ochorenie zanechalo trvalé následky.

pisarcikova Príbehy z ambulancie

MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.
prednostka III. Kliniky pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice

 
 
 
 

Nepodceňujte príznaky

Ďalší z medializovaných príbehov baktérie, ktorá zabila mladý život, sa udial v Nitre. 15-ročná deviatačka večer navštívila lekárku s tým, že sa necíti dobre a má horúčku. Stav sa jej však zhoršoval, mala úporné bolesti hlavy a večer museli dievča hospitalizovať v Nitrianskej nemocnici. Dievčaťu diagnostikovali zápal mozgových blán, nasadili intenzívnu liečbu, avšak dievča sa už rána nedožilo. Následné mikrobiologické vyšetrenia potvrdili ako pôvodcu meningokoka. O prípade informoval denník Nový čas.