Baktéria, s ktorou hráme o život

BAKTÉRIA, S KTOROU HRÁME O ŽIVOT

Meningokok predstavuje vážnu hrozbu, pred ktorou majú rešpekt aj skúsení lekári. Ide o baktériu, ktorá sa v ambulanciách objavuje zriedkavo, no mnohokrát neskoro.
V prípade invazívnych meningokokových ochorení sú následky naozaj závažné, približne každý desiaty pacient neprežije ani pri najlepšej starostlivosti, pätine z tých, čo prežijú, hrozia trvalé následky ako poškodenie mozgu, strata sluchu či nutnosť amputovať končatiny.

Spôsobuje závažné ochorenia a bez rýchlej diagnostiky a účinnej komplexnej liečby môže rýchlo zabíjať.

Na Slovensku bolo v roku 2016 hlásených 26 invazívnych meningokokových ochorení s úmrtnosťou 19,2 %. Najčastejšie išlo o meningitídu (zápal mozgových blán), v ostatných prípadoch o meningokokovú sepsu (otravu krvi) alebo kombináciu oboch ochorení.