Baktéria, s ktorou hráme o život

BAKTÉRIA, S KTOROU HRÁME O ŽIVOT

Meningokok nie je len slovo z lekárskych slovníkov. V roku 2015 sme na Slovensku zaznamenali 30 prípadov tohto ochorenia. Ak sa vám to zdá málo, máme ešte jeden údaj: 4 ľudia svoje stretnutie s meningokokom neprežilo. Meningokok predstavuje vážnu hrozbu, pred ktorou majú rešpekt aj skúsení lekári. V ambulanciách sa objavuje zriedkavo, avšak na jednotkách intenzívnej starostlivosti často. A mnohokrát neskoro.

Orgány zodpovedné za verejné zdravie v Slovenskej republike sledujú výskyt meningokokovej baktérie, laboratórne sa vyšetruje, ale povedomie verejnosti nie je práve najlepšie. Meningokok spôsobuje veľmi závažné zápaly mozgových blán a sepsu (otravu krvi). Po tom, ako bolo do národného očkovacieho programu zaradené očkovanie proti hemofilovým infekciám (proti nim sa očkuje už v troch mesiacoch) a pneumokokom, stal sa meningokok najvážnejším kandidátom na prvé miesto v tragickej súťaži o najnebezpečnejšiu baktériu spôsobujúcu zápal mozgových blán.

Tieto stránky sme sa v Slovenskej infektologickej spoločnosti rozhodli venovať informovaniu verejnosti o hrozbách, ktoré meningokok predstavuje.