O nás

slovenska spolocnost infektologov O násSlovenská spoločnosť infektológov (SSI) je vedecká a odborná spoločnosť, ktorá združuje lekárov pracujúcich v odbore infektológia a tropická medicína alebo majú o tento odbor záujem. SSI je súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) ako jedna z jej vedecko-odborných spoločností. Prezidentom SSI je prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., viceprezidentkou je doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. V súčasnosti má SSI približne 200 členov. O činnosti SSI nájdete viac na www.infektologia.sk.

slovenska pediatricka spolocnost O násSlovenská pediatrická spoločnosť pri Slovenskej lekárskej spoločnosti patrí s takmer dvoma tisícmi členov k najväčším odborným lekárskym spoločnostiam na Slovensku. Združuje všeobecných lekárov pre deti a dorast aj špecialistov z jednotlivých odborov. Činnosť spoločnosti je rozdelená do viacerých sekcií a pracovných skupín. Cieľom spoločnosti je najmä skvalitňovať informovanosť lekárov a zároveň vyjadrovať názor odbornej verejnosti na aktuálne otázky zdravotníctva. Predsedom SPS je doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. Viac na www.sls-sps.sk.

who O násSvetová zdravotnícka organizácia (WHO) vznikla v roku 1948 ako špecializovaná agentúra Organizácie spojených národov. Jej hlavnou úlohou je pomáhať vládam pri podpore, ochrane a rozvoji zdravia ako základného ľudského práva všetkých ľudí. Kancelária WHO na Slovensku funguje od roku 1994. Jej úlohou je sprostredkovať informácie a dohliadať na plnenie programov spolupráce medzi WHO a SR, poskytovať alebo sprostredkovať odbornú pomoc pri riešení problémov súvisiacich so zdravím, pomáhať pri všestrannom rozvoji, podpore a obnove zdravia. Zástupca Kancelárie WHO na Slovensku je Dr. Tatul Hakobyan. Viac na www.who.sk.