Meningokok

Baktéria Neisseria meningitidis známa ako meningokok spôsobuje v celosvetovom meradle 135 tisíc úmrtí ročne.

V súčasnosti poznáme 13 séroskupín meningokoka, z ktorých najčastejšími pôvodcami invazívnych meningokokových ochorení v Európe sú kmene A, B, C, Y a W135.

meningokok small 300x225 MeningokokMeningokok môže vyvolať smrteľne nebezpečné invazívne ochorenia:

- zápal mozgových blán (meningitída)
- otravu krvi (meningokokovú sepsu)
- Waterhouse-Friderichsen syndróm (krvácanie do nadobličiek a ďalších častí tela)

Meningokok cirkuluje v populácii a podľa odhadov až 15% ľudí je nosičom tejto baktérie, pričom miera nosičstva je vekovo špecifická. U adolescentov a mladých dospelých sa v súvislosti s ich sociálnym správaním môže toto číslo zvýšiť až na 70 %.
Niekedy sa jednoducho usídli na čas v nosohltane a nič svojmu hostiteľovi nespôsobí. Nie každý, kto je nosičom meningokoka, totiž ochorie, ba väčšinou si imunitný systém s meningokokom poradí a v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov zasa vymizne. Takýto bezpríznakový nosič však môže nakaziť citlivé osoby, u ktorých vyvolá ochorenie s prudkým priebehom, neraz končiacim smrťou.

Inkubačná doba je relatívne krátka, pohybuje sa v rozmedzí od 2 do 10 dní.