Rizikové skupiny

Aj keď meningokok dokáže napadnúť ľudí bez rozdielu veku, predsa len existujú rizikové skupiny ľudí, ktorých môže ohroziť viac.

Deti vo veku do 4 rokov

Imunitný systém novorodenca má od matky získané protilátky proti meningokokom. Postupne však si obranný systém dieťaťa začína vytvárať svoje protilátky, pričom od matky získanú ochranu stráca. Ak sa v tomto období budovania imunitného systému dostane do styku s meningokokom, môže dôjsť k vypuknutiu závažného meningokokového invazívneho ochorenia, s ktorým si ešte nezrelý imunitný systém nemusí vedieť poradiť.

Dospievajúci vo veku 15 – 19 rokov

Druhým veľmi dôležitým obdobím veľkých telesných zmien u človeka je dospievanie. V tomto období sa dejú závažné hormonálne zmeny, dieťa dospieva a s ním dozrieva aj imunitný systém. Navyše, dospievajúci sú v tomto období neraz náchylnejší aj na správanie, ktoré môže vyčerpávať imunitný systém – nadmerné zaťažovanie organizmu ponocovaním, nadmernou fyzickou záťažou, nedostatkom spánku prípadne ďalšími faktormi ohrozujúcimi zdravie. Oslabený imunitný systém si pri infekcii potom nedokáže poradiť s meningokokom.

Ľudia žijúci v komunitách

Baktéria meningokoka sa najčastejšie prenáša medzi ľuďmi, ktorí sú v úzkom kontakte. Uzavretejšia komunita môže byť napríklad študenti bývajúci na internáte, väčšia rodina obývajúca spoločné priestory, vojenská posádka, a podobne. Samotná baktéria zle prežíva na slnečnom svetle, žije len obmedzený čas mimo prostredia ľudského tela. V uzavretých komunitách sa môže ľahšie šíriť, pretože jednotlivci prichádzajú častejšie do kontaktu, sú v rovnakom prostredí, používajú rovnaké sociálne zariadenia, častejšie dochádza k prenosu mikroorganizmov medzi nimi.

Cestovatelia

Cestovanie je stresujúci faktor pre imunitný systém. Človek sa pri cestách do zahraničia stretáva aj s novými mikroorganizmami, ktoré nie sú zvyčajne v domácom prostredí prítomné. Imunitný systém je tak vystavený väčšiemu tlaku a je oslabený. V niektorých oblastiach sveta (Afrika, Blízky Východ, Juhovýchodná Ázia) je možnosť kontaktu s meningokokom omnoho vyššia než v Európe.